Interiérové nátěrové hmoty

HETLINE LF 

Interiérová otěruvzdorná malířská barva s vysokou krycí

schopností ,vhodná pro Airless techniku nanášení.

 

BRILLANT 100

Interiérová plně omyvatelná akrylátová malířská barva

s výraznou nyvostí,vhodná pro Airless techniku nanášení.